Het is van belang om te kijken door wie een boete is opgelegd en of deze persoon daar wel of niet toe bevoegd is. Heb je bijvoorbeeld een boete ontvangen terwijl je rijdend iets verkeerd deed? En is de boete opgelegd door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van het domein openbare ruimte? Dan is de boete ongeldig. De precieze feiten waarvoor een BOA een bekeuring mag uitschrijven zijn vastgelegd in beleidsregels. In deze beleidsregels staat welke BOA welke boete mag opleggen. Boete.nu controleert altijd wat voor soort BOA de boete heeft opgelegd en of die ook daartoe bevoegd was. Geen bevoegdheid betekent een ongeldige boete.