• 1
  Gegevens
 • 2
  Toelichting
 • 3
  Voeg boete toe
 • 4
  Betaling

Factuurgegevens

Nederland

Doorgaan

Extra informatie

Doorgaan

Je bestelling

Product Subtotaal
hulpbijboetes
Boete aanvechten  × 1
10,74 (excl. btw)
Subtotaal 10,74 (excl. btw)
btw 2,25
Totaal 12,99

Betaling

Machtiging

In onderstaand veld kun je je handtekening zetten om ons te machtigen om jouw zaak aan te vechten. Klik na het tekenen op "Klaar".

Ik machtig hierbij Boete.nu B.V. en daarmee M.J.M. Bergers als bestuurder van voornoemde vennootschap en tevens haar medewerkers kantoorhoudende aan de Boschstraat 21 (6211 AS) te Maastricht en handelend onder de naam Hulpbijboetes.nl om hem/haar te vertegenwoordigen en alle handelingen te verrichten teneinde beroepsmatige rechtsbijstand te verlenen, in en buiten rechte, ter zake van een bezwaar, administratief beroep, verzet dan wel (hoger)beroepsprocedure tegen een genomen besluit(en) met betrekking tot een opgelegde verkeersboete, bestuurlijke boete, last onder dwangsom, naheffingsaanslag, een door het CBR genomen besluit en/of een strafbeschikking, zulks met de macht van indeplaatsstelling. De volmachtgever cedeert rechtens verschuldigde vergoedingen aan Hulpbijboetes.nl. Deze volmacht omvat mede het in ontvangst nemen van rechtens verschuldigde bedragen.

Your Signature

KlaarOpnieuw

 • Selecteer je bank

Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor het aanvechten van je verkeersboete zoals omschreven in onze privacybeleid.